جدیدترین کتب
خانه 10 دوره های خودآموز 10 آموزش گرامر زبان انگلیسی

آموزش گرامر زبان انگلیسی

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۳۷

درس ۳۷ : شناسه ها Determiners every each neither either none both no half most all شناسه (determiner) کلمه ایست که قبل از اسم قرار میگیرد و تعداد، مقدار و یا حالات دیگر اسم را نشان می دهد. در این فصل به تعدادی از مهمترین شناسه های زبان انگلیسی اشاره می کنیم. all ۱-  All به معنای (همه) قبل از …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۳۶

درس ۳۶ : کلمات ربطی Linking Words کلمه ربطی کلمه ایست که دو عبارت (clause) را به هم ربط میدهد تا یک جمله مرکب (complex sentence) ساخته شود. قبلاً دانستیم که جمله مرکب از دو بخش پایه (main clause) و پیرو (subordinate clause) تشکیل شده است. موضوع اصلی جمله همیشه در بخش پایه بیان می شود و بخش پیرو معمولاً …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۳۵

درس ۳۵ : افعال مرکب Phrasal Verbs   فعل دو واژه ای یا مرکب فعلی است که از ترکیب یک فعل با یک قید یا یک حرف اضافه ساخته می شود و اغلب معنای اصطلاحی دارد یعنی اگر معنای تک تک هر دو کلمه را بدانیم باز هم نمی توانیم معنای فعل را بدانیم. برای مثال فعل دو واژه ئی …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۳۴

درس ۳۴ : نقل قول  Reported speech             گاهی لازم است حرفی را که شخص دیگری گفته نقل کنیم. این عمل نقل قول (reported Speech) نامیده می شود. نقل قول می تواند مستقیم (direct) و یا غیرمستقیم (Indirect) باشد. الف – نقل قول مستقیم اگر گفته شخص را عیناً همانطور که بیان شده نقل کنیم و تغییری در آن ندهیم …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۳۳

درس ۳۳ : ضمایر و عبارت های ربط   Relative pronouns & clauses       در زبان انگلیسی برای توصیف اسم یک یا چند صفت قبل از آن قرار میگیرد و آن را توصیف میکند اما گاهی لازم است اطلاعات بیشتری راجع به اسم داده شود. در این حالت یک عبارت (جمله کوتاه) بعد از اسم قرار می گیرد و آن را …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۳۲

درس ۳۲ : جملات شرطی   Conditionals     جمله شرطی جمله ایست که وقوع عملی را بیان میکند به شرط آنکه عمل دیگری انجام شود. به عبارت دیگر وقوع یک عمل مشروط به وقوع عمل دیگری است. جمله شرطی نوعی جمله مرکب (complex sentence) است که از دو بخش پایه (main clause) و پیرو (if clause) تشکیل شده است. بخش …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۳۱

درس ۳۱: جملات سؤالی   Questions جملات سوالی که با کلمات سوالی (when ،what ،who….) شروع می شوند به دو دسته اصلی تقسیم می شوند. الف- سوالاتی که در آنها کلمه سوالی راجع به مفعول جمله سوال می کند. در این دسته از سوالات از افعال کمکی do , did, does استفاده می شود. A : What does Bob teach? باب …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۳۰

فصل ۳۰ : حروف اضافه Prepositions   در زبان انگلیسی تعداد زیادی حروف اضافه با کاربردهای متنوع وجود دارد. در اینجا به بررسی مهمترین آنها می پردازیم. حروف اضافه in ،on ،at برای زمان ۱- حرف اضافه at به همراه ساعات مختلف و نیز بخش‌های روز و شب به کار می‌رود. سحر گاه at dawn ساعت هفت at 7 o’clock …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۲۹

درس ۲۹ : صفت و قید Adjective & Adverb   صفت کلمه ایست که اسم را توصیف میکند. در زبان فارسی صفت بعد از اسم قرار می گیرد (خانه بزرگ، معلم خوب، مرد جوان ….) ولی در زبان انگلیسی صفت به دو شکل به کار میرود. الف– قبل از اسم برای توصیف اسم A big house                    a good teacher                        …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۲۸

درس ۲۸ : عبارت های بیان کننده هدف و منظور Clause Of Purpose      ۱- برای بیان هدف و منظور کلی (مثلاً کاربرد یک وسیله یا دستگاه) از حرف اضافه for و شکل ing- فعل استفاده می شود.  This marker is for writing on whiteboards این روان نویس مخصوص نوشتن روی وایت بورد است . A bread knife is …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۲۷

درس ۲۷ : قیود So,Such   So & Such انگلیسی زبانها اغلب کلمه so را قبل از صفت یا قید به کار میبرند و بدین وسیله معنای صفت یا قید را تقویت می کنند. در این حالت so تقریباً معادل really (واقعا) می‌باشد. I loved the movie last night. It was so interesting. (= really interesting) از فیلم دیشب خیلی …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۲۶

درس ۲۶ : سوالات کوتاه Taq Question   سوالات کوتاه به معنای “مگر نه؟ – اینطور نیست؟“                          Question tags در مکالمات اغلب اتفاق می‌افتد که حرفی را میزنیم و سپس از مخاطب خود می خواهیم که آن را تایید کند. در این صورت سوالی مانند “مگر نه؟” و یا “اینطور نیست؟” را در پایان جمله مان اضافه می …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۲۵

درس ۲۵ : وجه سببی The Causative وجه سببی برای بیان عملی به کار میرود که خودمان نمی خواهیم یا نمی توانیم آن را انجام دهیم و لذا ترتیبی می دهیم که شخص دیگری آن را انجام دهد. برای مثال جمله “دادم خیاطم یک دست کت و شلوار برایم دوخت.” یک جمله سببی است زیرا گوینده جمله خودش کننده کار …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۲۴

درس ۲۴ : افعال used to ,be used to, get used to   get used to be used to used to used to از فعل (used to (do برای بیان عمل یا حالتی استفاده می شود که در گذشته به طور منظم انجام می شده و یا در گذشته مدتی ادامه داشته است ولی دیگر انجام نمی شود. I used …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۲۳

آرزو کردن Wish در زبان انگلیسی برای بیان آرزو از عبارت I wish (ایکاش) استفاده می شود. I wish I had a better job ای کاش شغل بهتری داشتم I wish we hadn’t sold our house ای کاش خانه مان را نفروخته بودیم ۱- برای بیان آرزو در زمان حال جمله را با I wish شروع کرده و در بخش …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۲۲

 too, so, either, neither درس ۲۲ : قیود در زبان فارسی برای بیان نظر یا سلیقه مشابه از عبارت (من هم همینطور) استفاده می کنیم. برای این کار در زبان انگلیسی از کلمات either , So , too و neither به معنای (همینطور) استفاده می شود. A: I’m hungry.      گرسنه ام B: I am, too./So am I.              من هم همینطور …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۲۱

درس ۲۱ : مصدر یا ing ؟ verb + ing —form Verb+object + infinitive Verb+ infinitive در زبان انگلیسی to eat to go to Smoke و امثال آن مصدر (infinitive) نامیده می شوند. مصدر معمولاً به عنوان ریشه فعلی شناخته می شود که افعال متعددی از آن ساخته می شوند. To be or not to be? That’s the question بودن …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۲۰

  درس ۲۰ : ترجیح دادن  Prefer, would prefer, would rather در زبان انگلیسی برای بیان ترجیح از افعال Prefer (ترجیح دادن)، Would prefer (ترجیح دادن) و Would rather (ترجیح دادن) استفاده می‌شود. در اینجا به بررسی قواعد گرامری مربوط به این افعال می پردازیم. ۱- برای بیان ترجیح در حالت کلی از فعل prefer و مصدر یا ing – …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۱۹

درس ۱۹ : مقایسه Comparison شکل تفضیلی و عالی    Comparative & Superlative forms الف – شکل تفضیلی                                                                      the comparative form در زبان فارسی شکل تفضیلی صفت با افزودن (تر) به آن ساخته می شود. جوان تر‌              بزرگ‌تر ارزان تر                        بهتر ۱- در زبان انگلیسی به صفات یک بخشی (one – Syllable) در شکل تفضیلی er استفاده می شود. …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۱۸

درس ۱۸ : احتمال و اطمینان Possibility & Certainty     could might may الف- احتمال در زمان حال و آینده ۱- برای بیان احتمال در زمان حال و آینده از might, may (شاید) استفاده می شود. امروزه از نظر کاربرد تفاوتی بین این دو فعل وجود ندارد و می توان هر کدام را به کار برد. I’m not sure where to …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۱۷

درس ۱۷ : اجازه و خواهش Permission & Requests may could be allowed to can can و could علاوه بر توانایی برای اجازه گرفتن و اجازه دادن و همچنین خواهش کردن به کار می روند که در اینجا به بررسی این کاربرد آنها میپردازیم. ۱- اجازه گرفتن و اجازه دادن Asking for & Giving permission – برای اجازه گرفتن دوستانه …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۱۶

درس ۱۶ : توانایی  Ability: can, could, be able to در زبان انگلیسی برای بیان توانایی از can و could و be able to استفاده می شود که در اینجا به بررسی این افعال می پردازیم. Can هرگاه بخواهیم بگوییم شخصی می تواند عملی را انجام دهد (توانایی جسمی یا ذهنی) و یا انجام عملی امکان پذیر است از Can …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۱۵

 درس ۱۵ : اجبار Obligation need have/ has to must be supposed to had better ought to Should     در زبان انگلیسی برای بیان اجبار عمدتاً از افعال بالا استفاده می شود. در اینجا به بررسی یک یک آنها می پردازیم. Should ۱- این فعل کمکی به معنای (باید) را هنگامی به کار می‌بریم که بخواهیم بگوییم انجام دادن عملی …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۱۴

درس ۱۴ : مطابقت فعل و فاعل      Agreement منظور از مطابقت فعل و فاعل آنست که فاعل مفرد با فعل مفرد و فاعل جمع با فعل جمع به کار میرود. لیکن در بعضی موارد تشخیص مفرد یا جمع بودن فاعل آسان نیست. در این بخش مهمترین این موارد را بررسی می کنیم. آشنایی با این قواعد می تواند ما را …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۱۳

درس ۱۳ : معلوم و مجهول Active & Passive                   جمله مجهول چیست ؟            ۱- در زبان انگلیسی شخص یا چیزی که در اول جمله می آید موضوع جمله (Subject) نامیده می شود. در زبان انگلیسی موضوع جمله میتواند کننده کار (فاعل) باشد یا نباشد. اگر موضوع جمله کننده کار هم باشد آن جمله را معلوم (active)می نامیم.  Columbus discovered …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۱۲

درس ۱۲ : آینده استمراری و آینده کامل Future progressive & Future perfect آینده استمراری فعل زمان آینده استمراری به صورت Will be doing میباشد. مهمترین کاربردهای این زمان عبارتند از: ۱- برای بیان عملی که در آینده انجام شده و مدتی طول خواهد کشید. My final exams begin next month, so I’ll be studying all next month. امتحانات نهایی …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۱۱

   درس ۱۱ : گذشته بعید Past perfect (had + P.P.) ۱- این زمان برای بیان عملی به کار میرود که در گذشته قبل از عمل دیگری اتفاق افتاده باشد. به عبارت دیگر اگر به هنگام صحبت درباره گذشته بخواهیم به گذشته دورتری اشاره کنیم از زمان گذشته بعید استفاده می کنیم. بنابراین باید همیشه به خاطر داشته باشیم که …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۱۰

درس ۱۰ : زمان حال کامل (ماضی نقلی) The present perfect tense تعریف کلی: حال کامل یا ماضی نقلی برای بیان عمل یا حالتی به کار میرود که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته و یا آنکه اثر آن تا زمان حال ادامه داشته است. حال کامل گذشته را به حال متصل می کند. وقتی این …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۹

درس ۹ : زمان آینده Future time در زبان انگلیسی برای صحبت درباره آینده از فعلهای مختلف استفاده می شود که هر کدام کاربردهای خاص خود را دارند. در اینجا به مهمترین این ساختارها اشاره می کنیم. be going to این فعل در زمان آینده سه کاربرد مهم دارد. ۱- از این فعل برای صحبت درباره کارهایی استفاده می کنیم …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۸

 درس ۸ : زمان گذشته  Past time   الف: گذشته ساده          Past simple زمان گذشته ساده برای صحبت درباره عمل یا حالتی به کار میرود که در گذشته انجام شده و تمام شده است. برای ساختن شکل گذشته ساده به افعال با قاعده ed یا d اضافه می شود و افعال به قاعده نیز به شکل گذشته خود تبدیل می …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۷

   درس ۷ : قیود Adverbs                                        often usually almost always always hardly ever seldom occasionally sometimes no longer already never almost never any longer still no more anymore yet تعریف: قید (adverb) کلمه ایست که یک فعل یا صفت یا قید دیگری را توصیف کند. I always drive carefully.                                                                                                       …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۶

درس ۶ : زمان حال Present time     الف – زمان حال ساده The simple present tense در زبان انگلیسی فعل زمان حال ساده با استفاده از مصدر بدون base form) to) ساخته میشود. فعل زمان حال ساده در سوم شخص مفرد s یا es میگیرد. I live in New York but my brother lives in Chicago مهمترین کاربردهای …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۵

درس ۵ : حرف تعریف The Article در زبان انگلیسی حرف تعریف کلمه ایست که قبل از اسم قرار میگیرد و مشخص بودن یا نامشخص بودن آنرا نشان میدهد. – A man wants to see you مردی (نامشخص) میخواهد شما را ببیند  – Ok. Ask the man to come in باشد. از آن مرد (مشخص) بخواه که داخل شود در …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۴

درس ۴ : حالت ملکی The Possessive form   حالت ملکی The Possessive form در زبان انگلیسی حالت ملکی عمدتاً به سه شکل ساخته می‌شود. الف- اگر اسم اول (اسم مالک) انسان یا حیوان باشد به آن ‘s (apostrophe s) اضافه می شود. کیف مری Mary’s bag اتاق جان John’s room دم سگ the dog’s tail اگر اسم دوم برای …

ادامه نوشته »

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۳

            درس ۳ : شناسه های تعداد یا مقدار  Quantifiers some/any enough a lot of/lots of too many/ much too much/ too many a little/a few little/few شناسه تعداد یا مقدار کلمه یا عبارتی است که قبل از اسم قرار می‌گیرد و تعداد یا مقدار آن را نشان می دهد. مهمترین این شناسه‌ها عبارتند از: ۱- Some که به معنای …

ادامه نوشته »
error: متاسفیم.امکان این عمل وجود ندارد.