جدیدترین کتب
خانه 10 آزمون MSRT

آزمون MSRT

لغات مهم آزمون MSR

Ministry of Science, Research and Technology) MSRT) اکثریت متقاضیان آزمون MSRT را داوطلبان دکتری در بر می گیرند زیرا برای قبولی در آزمون دکتری داشتن یک نمره زبان الزامی می باشد و آزمون MSRT  نیز یکی از آزمون های مورد قبول سازمان سنجش است. اعتبار این آزمون فقط در داخل کشور است. جدول زمان بندی و تعداد پرسش های آزمون MSRT …

ادامه نوشته »