جدیدترین کتب
خانه 10 کتب انگلیسی English Books 10 زبان شناسی Linguistics 10 کتب وجزوه ترجمه فارسی اصول و مبانی مطالعات ترجمه جرمی ماندی

کتب وجزوه ترجمه فارسی اصول و مبانی مطالعات ترجمه جرمی ماندی

screenshot_tue_nov_01_22-31-40

دانلود کتاب اصول مطالعات ترجمه جرمی ماندی ویرایش اول تا چهارم Introducing Translation Studies Theories and applications


دانلود کتاب اصول مطالعات ترجمه جرمی ماندی ویرایش اول تا چهارم Introducing Translation Studies Theories and applications

دانلود کتاب اصول مطالعات ترجمه جرمی ماندی ویرایش اول

 • نویسنده:Jeremy Munday
 • زبان:انگلیسی
 • حجم: ۲۴ مگابایت
 • فرمت: PDF
 • تعداد صفحات: ۲۵۹ صفحه
 • منبع:تریگر پی ان یو

دانلود کتاب اصول مطالعات ترجمه جرمی ماندی ویرایش دوم

 • نویسنده:Jeremy Munday
 • زبان:انگلیسی
 • حجم: ۳ مگابایت
 • فرمت: PDF
 • تعداد صفحات: ۲۵۳ صفحه
 • منبع:تریگر پی ان یو

 

دانلود کتاب اصول مطالعات ترجمه جرمی ماندی ویرایش سوم

 • نویسنده:Jeremy Munday
 • زبان:انگلیسی
 • حجم: ۲ مگابایت
 • فرمت: PDF
 • تعداد صفحات: ۲۱۷ صفحه
 • منبع:تریگر پی ان یو

 

 

دانلود کتاب اصول مطالعات ترجمه جرمی ماندی ویرایش چهارم

 • نویسنده:Jeremy Munday
 • زبان:انگلیسی
 • حجم: ۵ مگابایت
 • فرمت: PDF
 • تعداد صفحات: ۲۵۳ صفحه
 • منبع:تریگر پی ان یو

 

 

جزوه ترجمه فارسی اصول و مبانی مطالعات ترجمه جرمی ماندی فصل 1

 • عنوان:Main issues of translation studies
 • زبان:فارسی
 • تعداد صفحات:۳۱ صفحه
 • حجم جزوه:۲۰مگابایت

 

جزوه ترجمه فارسی اصول و مبانی مطالعات ترجمه جرمی ماندی فصل ۲

 • عنوان:Translation theory before the twentieth century
 • زبان:فارسی
 • تعداد صفحات:۴۰ صفحه
 • حجم جزوه:۲۶مگابایت

 

جزوه ترجمه فارسی اصول و مبانی مطالعات ترجمه جرمی ماندی فصل ۳

 • عنوان:Equivalence and equivalent effect
 • زبان:فارسی
 • تعداد صفحات:۳۷ صفحه
 • حجم جزوه:۲۵مگابایت

جزوه ترجمه فارسی اصول و مبانی مطالعات ترجمه جرمی ماندی فصل ۴

 • عنوان:Studying translation product and process
 • زبان:فارسی
 • تعداد صفحات:۳۶ صفحه
 • حجم جزوه:۱۹مگابایت

 

جزوه ترجمه فارسی اصول و مبانی مطالعات ترجمه جرمی ماندی فصل ۵

 • عنوان:Functional theories of translation
 • زبان:فارسی
 • تعداد صفحات:۳۶ صفحه
 • حجم جزوه:۱۸مگابایت

 

جزوه ترجمه فارسی اصول و مبانی مطالعات ترجمه جرمی ماندی فصل ۶

 • عنوان:Discourse and Register analysis approaches
 • زبان:فارسی
 • تعداد صفحات:۳۹ صفحه
 • حجم جزوه:۲۵مگابایت

 

جزوه ترجمه فارسی اصول و مبانی مطالعات ترجمه جرمی ماندی فصل ۷

 • عنوان:Systems theories
 • زبان:فارسی
 • تعداد صفحات:۳۸ صفحه
 • حجم جزوه:۲۳مگابایت

 

جزوه ترجمه فارسی اصول و مبانی مطالعات ترجمه جرمی ماندی فصل ۸

 • عنوان:Cultural and ideological turns
 • زبان:فارسی
 • تعداد صفحات:۳۴ صفحه
 • حجم جزوه:۲۱مگابایت

 

جزوه ترجمه فارسی اصول و مبانی مطالعات ترجمه جرمی ماندی فصل ۹

 • عنوان:The role of the translator: visibility, ethics and sociology
 • زبان:فارسی
 • تعداد صفحات:۳۷ صفحه
 • حجم جزوه:۲۳مگابایت

 

جزوه ترجمه فارسی اصول و مبانی مطالعات ترجمه جرمی ماندی فصل ۱۰

 • عنوان:Philosophical approaches to translation
 • زبان:فارسی
 • تعداد صفحات:۳۵ صفحه
 • حجم جزوه:۲۱مگابایت

 

 

جزوه ترجمه فارسی اصول و مبانی مطالعات ترجمه جرمی ماندی فصل ۱۱

 • عنوان:New directions from the new media
 • زبان:فارسی
 • تعداد صفحات:۳۶ صفحه
 • حجم جزوه:۲۳مگابایت

 

جزوه ترجمه فارسی اصول و مبانی مطالعات ترجمه جرمی ماندی فصل ۱۲

 • عنوان:Research and commentary projects
 • زبان:فارسی
 • تعداد صفحات:۲۲ صفحه
 • حجم جزوه:۱۴مگابایت

جزوه ترجمه فارسی اصول و مبانی مطالعات ترجمه جرمی ماندی واژگان

 • زبان:فارسی
 • تعداد صفحات:۳۹ صفحه
 • حجم جزوه:۲۳مگابایت

درباره ی Ali reza Amiri

علیرضا هستم.مدرس و مترجم زبان انگلیسی و اسپانیایی

همچنین ببینید

دانلود کتاب آموزش گرامر English Grammar For ESL Learners

دانلود کتاب آموزش گرامر English Grammar For ESL Learners نویسنده:Ed Swick حجم کتاب: ۴ مگابایت …

نظرتان را بگذارید؟

اولین کسی باشید که پیام می گذارد.

مطلع شدن از
avatar