جدیدترین کتب
خانه 10 آموزش زبان 10 کتاب جامع آموزش فعل های چندعبارتی زبان انگلیسی

کتاب جامع آموزش فعل های چندعبارتی زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی فعل عبارتی، فعل گروهی، فعل دوواژه‌ای، سه‌واژه‌ای، فعل مرکب، فعل ترکیبی، فعل دو کلمه‌ای، فعل دو قسمتی یا فعل دو بخشی (به انگلیسی: phrasal verb یا multiword verb یا prepositional verb) به عبارت یا گروه‌واژه‌ای اشاره دارد که شامل یک فعل اصلی به همراه یک یا چند وند است. برای تسلط و فراگیری کامل زبان انگلیسی، فراگیری فعل‌های عبارتی یک ضرورت است. با رشد جهانی و نفوذ زبان انگلیسی، اهمیت و کاربرد فعل‌های عبارتی نیز افزایش پیدا کرده‌است. به منظور فهم، گفتگو، مطالعه و نگارش زبان انگلیسی به روشی درست، فراگیری فعل‌های عبارتی یک نیاز بسیار مهم به شمار می‌رود.

در زبان انگلیسی و به ویژه در گفتگوهای روزمره و غیررسمی، فعل‌های عبارتی بسیار رایج و متداول هستند. فعل‌های عبارتی متداول زبان انگلیسی باستان فعل‌های پیشونددار جدانشدنی بودند به طوریکه وند به شکلی جدانشدنی به آغاز فعل متصل می‌شد. در اواخر دوره زبان انگلیسی میانه، تعداد فعل‌های عبارتی به اندازه چشمگیری افزایش پیدا کرد. ویلیام شکسپیر در نمایشنامه‌های خود به طور گسترده‌ای از این فعل‌ها استفاده می‌کرد.

اصطلاح فعل‌های عبارتی را نخستین بار استاد دستور زبان انگلیسی به نام لوگان پیرسال اسمیت به کار برد. فعل‌های عبارتی، کاربردی غیررسمی دارند و در گفتگوهای روزمره و محاوره‌ای بسیار رایج هستند. برخی از فعل‌های عبارتی دارای چندین معنا و کاربرد مختلف هستند. دسته‌ای از اسم‌های مرکب از معنای مشخصی از یک فعل عبارتی ساخته می‌شوند. این قاعده به آموزندگان زبان انگلیسی شانس آموختن دو واژه را به صورت همزمان می‌دهد.

بسیاری از فعل‌های عبارتی بر پایه فعل‌های اصلی do, make, go, get, turn و run ساخته می‌شوند که از لحاظ معنی واژگانی سنخیت بسیار کمی با فعل‌های اصلی‌شان دارند. یکی از راه‌های فراگیری فعل‌های عبارتی رسم نمودارهای شبکه‌ای است. چنین نمودارهایی که فعل عبارتی را با مثال و عبارت توضیح داده‌است، برای روشن شدن معنای فعل عبارتی بسیار مفید و آموزنده‌است.

تعریف، مفهوم معنایی و اهمیت

در زبان انگلیسی فعل عبارتی به عبارت یا گروه‌واژه‌ای اشاره دارد که شامل یک فعل اصلی به همراه یک یا چند وند است. وندها در فعل‌های عبارتی، حرف‌های اضافه یا قیدها هستند. معنای فعل‌های عبارتی ممکن است با معنای فعل اصلی‌شان متفاوت باشد. این قاعده ممکن است به شکلی برعکس نیز باشد یعنی گاهی نه تنها معنی فعل عبارتی با فعل اصلی آن متفاوت نیست بلکه تاکیدکننده معنای فعل اصلی نیز می‌باشد. فعل‌های عبارتی بخش مهمی از زبان انگلیسی به شمار می‌روند.فعل‌های عبارتی در بیشتر مواقع معنا و مفهوم فعل اصلی تشکیل دهنده خود را به صورت مصطلح تغییر می‌دهند. فراگیری این دسته از فعل‌ها همانند دیگر کلمه‌های انگلیسی نیست به عبارتی دیگر یادگیری آنها ساده و ابتدایی نمی‌باشد.

در تعریفی دیگر می‌توان گفت، فعل عبارتی یک فعل ترکیبی است که شامل یک فعل اصلی و یک یا چند وند است. از دید جمله‌شناسی فعل عبارتی در نهایت نقش یک واحد نحوی و یک واحد معنایی را در جمله بازی می‌کند. وندها در فعل‌های عبارتی نقشی تکمیل‌کننده را ایفا می‌کنند.واژه‌نامه انگلیسیِ آمریکایی لانگمن فعل‌های عبارتی را فعل‌های ویژه خوانده که از یک فعل اصلی به همراه ادات قیدی یا حرف اضافه ساخته شده‌اند.

They look at animals curiously.

آنها به جانوران کنجکاوانه نگاه می‌کنند.

You look up words through dictionaries very fast.

تو کلمات را خیلی سریع در واژه‌نامه‌ها پیدا می‌کنی.

 
 

به عنوان نمونه فعل اصلی look به تنهایی به معنای نگاه کردن است ولی وقتی حرف اضافه up پس از آن می‌آید معنای آن تغییر پیدا کرده و به واژه‌ای را در لغتنامه یافتن، دنبال اطلاعاتی در کتابی بودن، به کسی سر زدن و رو به راه شدن (اوضاع) تغییر معنی می‌دهد.

A skirt which does up at the back
دامنی که زیپش در پشت قرار دارد.
 
 

مثالی دیگری که در این خصوص می‌توان یادآور شد فعل do به معنای انجام دادن است، این فعل وقتی با وند up ترکیب می‌شود، تشکیل فعل عبارتی do up (به معنی بالا کشیدن زیپ یا بستن دکمه‌های یک لباس یا همچنین زیپ شدن یا بسته شدن دکمه‌های یک لباس به روشی خاص) را می‌دهد که معنایش با do کاملاً متفاوت است.

در برخی موارد معنای فعل عبارتی نه تنها با معنای فعل اصلی متفاوت نیست بلکه ممکن است تأکیدی بر مفهوم آن نیز داشته باشد. مثلاً sit به معنای نشستن است و وقتی قید down پس از آن قرار می‌گیرد نه تنها معنی را تغییر نمی‌دهد بلکه تأکیدی بر فعل نیز می‌باشد.نمونه‌ای دیگر در این خصوص، فعل عبارتی come in (داخل شدن) است، فعل اصلی این فعل عبارتی come (آمدن) است که معنای آن با فعل عبارتی ساخته شده همخوانی کامل دارد. معنای این قبیل فعل‌های عبارتی را از روی فعل اصلی‌شان می‌توان حدس زد. مثلاً فعل gain به معنای کسب کردن و به دست آوردن است و gain up به معنای افزایش یافتن و پیشرفت کردن است که این کاملاً قابل حدس است. این ناهمسان بودن ساختارها و ضد و نقیض بودن قواعد دستور زبانی، فهم فعل‌های عبارتی را دشوار کرده و باعث گردیده زبان‌آموزان از این دسته از فعل‌ها گریزان باشند.

دکتر سیلویا دو کوک که دارای دکترای فلسفه ادبیات می‌باشد در خصوص فعل‌های عبارتی می‌گوید:
« در میان آموزندگان، آموزگاران و علاقه‌مندان به این بخش از زبان انگلیسی، فعل‌های عبارتی حوزه‌ای چالش‌برانگیز و دشوار تلقی شده‌است. »

در زبان انگلیسی مدرن و امروزی به ویژه در گفتگوها، جایگزین شدن قیدها و حرف‌های اضافه پس از فعل اصلی و با هدف دستیابی به معناها و مفهوم‌های جدید و ساخت فعل‌های عبارتی، بسیار معمول و رایج شده‌است برای نمونه می‌توان فعل log (ثبت دفتری کردن) را مثال زد. این فعل اصلی پس از پیشرفت دانش رایانه به کار گرفته شد و از آن فعل‌های عبارتی log in یا log on ساخته شد که به معنای یه سیستم رایانه وارد شدن، ارتباط با رایانه‌ای برقرار کردن یا وارد وب‌گاهی شدن می‌باشند

فراگیری و نکته‌های آموزشی

برای تسلط و فراگیری کامل زبان انگلیسی، فراگیری فعل‌های عبارتی یک ضرورت است. فعل‌های عبارتی بخش مهمی از زبان انگلیسی هستند و نقشی کلیدی را در زبان انگلیسی روزمره و محاوره‌ای بازی می‌کنند. بهترین روش آموختن فعل‌های عبارتی، آموختن و تمرین آنها در داخل متن‌ها و مکالمات است.

با رشد جهانی و نفوذ زبان انگلیسی، اهمیت و کاربرد فعل‌های عبارتی نیز افزایش پیدا کرده‌است. به منظور فهم، گفتگو، مطالعه و نگارش زبان انگلیسی به روشی درست، فراگیری فعل‌های عبارتی یک نیاز بسیار مهم به شمار می‌رود. با وجود کتاب‌ها و وب‌گاه‌های پرشمار در اینترنت در رابطه با این فعل‌ها، آموختن آنها آسان‌تر شده‌است.

در زبان انگلیسی و به ویژه در گفتگوهای روزمره و غیررسمی، فعل‌های عبارتی بسیار رایج و متداول هستند. آموزگاران به آن دسته از کسانی که در پی یادگیری مکالمه زبان انگلیسی هستند، پیشنهاد می‌کنند برای صحبت کردن مشابه انگلیسی‌زبان‌ها و به شکلی یکنواخت، فعل‌های عبارتی را بیاموزند.

زبان‌آموزان اغلب بر این باورند فراگیری فعل‌های عبارتی کاری دشوار است و از بهره‌گیری آنها پرهیز می‌کنند. فعل‌های عبارتی فقط یک مبحث دستور زبانی و با اهمیت در زبان انگلیسی نیستند بلکه آنها فعل‌هایی مفید و بسیار آموزنده هستند. کسانی که به صورت حرفه‌ای انگلیسی صحبت می‌کنند یا می‌نویسند، در همه موقعیت‌های گفتاری، از مکالمه‌های دوستانه گرفته تا سخنرانی‌های بسیار رسمی و همه متون نوشتاری از رایانامه گرفته تا مقاله‌های بسیار فنی و تخصصی، از فعل‌های عبارتی به بهترین نحو استفاده می‌کنند. در برخی متون استفاده از یک فعل عبارتی بهترین و کامل‌ترین جایگزین است و مفهوم را روان‌تر و طبیعی‌تر منتقل می‌کند؛ بنابراین زبان‌آموزان باید از سوی آموزگاران همواره برای فراگیری فعل‌های عبارتی مورد تشویق و ترغیب قرار گیرند.

بسیاری از فعل‌های عبارتی بر پایه فعل‌های اصلی do, make, go, get, turn و run ساخته می‌شوند که از لحاظ معنی واژگانی سنخیت بسیار کمی با فعل‌های اصلی‌شان دارند. یکی از راه‌های فراگیری فعل‌های عبارتی رسم نمودارهای شبکه‌ای است. چنین نمودارهایی که فعل عبارتی را با مثال و عبارت توضیح داده‌است، برای روشن شدن معنای فعل عبارتی بسیار مفید و آموزنده‌است. به عنوان مثال در کتاب English Vocabulary in Use سطح پیشرفته (Advanced) در صفحه ۲۰۴ برای فعل look چنین نموداری قابل نمایش است

Look on/upon:
* معنی اول: در مورد شخص یا کسی با دیدی خاص فکر کردن
مثال:
با وجود این که ما با هم نسبت خانوادگی نداریم ولی من به هنری به چشم یک برادر نگاه می‌کنم.
* معنی دوم: اتفاقی ناگوار را (بدون دخالت کردن در حادثه) مشاهده و نظارت کردن
مثال:
تنها یک نفر تلاش کرد به ما کمک برساند و مابقی مردم در حال سکوت فقط به حادثه زل زده بودند.
Look up:
* معنی اول: در مورد واژه یا موضوعی در لغت‌نامه‌ها یا کتاب‌های دیگر اطلاعات کسب کردن.
مثال:
ترجمه کلمه “loquacious” را در واژه‌نامهات جستجو کن.
* معنی دوم: در مسافرت به کسی سر زدن
مثال:
یادت نرود وقتی به تایپه آمدی سری هم به ما بزنی.
* معنی سوم: اوضاع و شرایطی بهتر شدن
مثال:
امیدورارم اوضاع در سال جدید بهتر گردد.
Look up to:
* معنی: احترام گذاشتن، محترم شمردن، گرامی داشتن
مثال:
او همیشه به عموی خود احترام گذاشته‌است.
Look down on:
* معنی:احساس خود برتر بینی داشتن
مثال:
آقای گارسیا فکر می‌کند که فقط خودش تحصیلات دانشگاهی دارد.
(Look in (+on:
* معنی:به کسی (جهت رفع نیاز یا کمک) سری زدن
مثال:
ممکنه به آیلین سری بزنی و خریدهای اون رو از سوپرمارکت انجام بدی.
Look into :
* معنی:تحقیق و بازپرسی به منظور یافتن سرنخی برای یک جرم یا کشف راه حلی برای رفع یک مشکل و معضل
مثال:
نامه‌ای جهت اعتراض نوشتم و شرکت هواپیمایی قول داد به این مشکل رسیدگی کند.
Look after :
* معنی:مراقب و امانت‌دار بودن از کسی یا چیزی
مثال:
هنگامی که مادرشان در بیمارستان بستری بود، خاله‌شان از آنان مراقبت می‌کرد.

 

[ms_button style=”3d” link=”http://yahoofile.ir/item/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%b9%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86/” size=”large” shape=”full-rounded” shadow=”no” block=”yes” target=”_blank” gradient=”yes” color=”” text_color=”#ffffff” icon=” fa-download” icon_animation_type=”tada” border_width=”6″ class=”” id=””]خرید کتاب با تخفیف ویژه[/ms_button]

درباره ی علیرضا امیری

علیرضا امیری مدرس و مترجم زبان انگلیسی و نویسنده تریگر پی ان یو

همچنین ببینید

جزوه ۱۲۱۲ واژه ضروری برای موفقیت در آزمون تافل

جزوه ۱۲۱۲ واژه ضروری برای موفقیت در آزمون تافل حجم جزوه: ۹ مگابایت تعداد صفحات …

نظرتان را بگذارید؟

avatar
  عضویت  
مطلع شدن از
error: متاسفیم.امکان این عمل وجود ندارد.