روش های جدید برای یادگیری لغات یک زبان بیگانه - تریگر پی ان یو -کتابخانه تخصصی دیجیتال زبان