جدیدترین کتب
خانه 10 دوره های خودآموز 10 آموزش ریشه شناسی زبان انگلیسی 10 دوره خودآموز ریشه شناسی زبان انگلیسی درس ۱۰

دوره خودآموز ریشه شناسی زبان انگلیسی درس ۱۰

Part Two

۱۱- dorm

Meaning: Sleep

تکواژی که به معنی «خواب» است.

A- dormitive = dormi + tive = sleep + tive

                                               tive +  خواب

a- Causing sleep                                             موجب خواب می شود – خواب آور

b- A soporific; a narcotic                             داروی خواب آور – داروی آرام بخش                             

B- dormant/dorment = dorm + ant = sleep + ant

                                      ant +  خواب

a- Sleeping, lying asleep or as asleep; hence, fig. intellectually asleep

خوابیده – ساکت – (مجازی) (استعداد، نیرو) نهفته یا بالقوه

b- Of plants: With development suspended

(گیاه) خفته به خواب (توقف رشد گیاهان)

c- In a state of inactivity. quiescent; in abeyance

بی حرکت – غیرفعال – معلق – ساکن

d- Fixed, stationary ثابت – ایستا – راکد                                                         

C- dormitory = dormit + ory = sleep + place/instrument used in some process

محل / ابزاری که در برخی فرآیندها مورد استفاده قرار می گیرد + خواب

a- A sleeping chamber; spec. a room containing a number of beds, or a gallery or building divided into cells or chambers with beds in monastery, schools, etc.

اتاق خواب به ویژه اتاق دارای تعدادی تخت خواب و یا سالن یا ساختمان دارای تعدادی اتاق با تخت خواب در صومعه مدارس و غیره

b- A resting place                                                      محل استراحت – خوابگاه

۱۲- limin

Meaning: Threshold

تکواژی که به معنای «آستانه» است.

A- eliminate = e- + limin + ate = out + threshold + ate

                            ate +    آستانه      + بیرون

این محتوا تنها برای کاربران دوره خودآموز ریشه شناسی زبان انگلیسی قابل مشاهده می باشد.

 

درباره ی علیرضا امیری

علیرضا امیری مدرس و مترجم زبان انگلیسی و نویسنده تریگر پی ان یو

همچنین ببینید

دوره خودآموز ریشه شناسی زبان انگلیسی درس ۱۰

Part Two ۱۱- dorm Meaning: Sleep تکواژی که به معنی «خواب» است. A- dormitive = …

نظرتان را بگذارید؟

avatar
  عضویت  
مطلع شدن از
error: متاسفیم.امکان این عمل وجود ندارد.