جدیدترین کتب
خانه 10 دوره های خودآموز 10 آموزش ریشه شناسی زبان انگلیسی 10 دوره خودآموز ریشه شناسی زبان انگلیسی درس ۱

دوره خودآموز ریشه شناسی زبان انگلیسی درس ۱

۱- arch, archy

Mеaning: Ruling, taking the lead, government, ruler

پسوندی که به معنی «حاکم»، «رییس»، «حکومت» و «فرمانروا» است.

A- ethnarch = ethn + arch = nation + governor/ruler

 حاکم / فرمانروا   +    مردم

 a- A governor of a people or province

حاکم مردم یا یک استان – استاندار – حاکم – والی (در روم قدیم)

B- monarchy = mon + archy = single + government/ruling

 حکومت / دولت       +    یک

a- Undevided rule by a single person

سلطنت تقسیم نشده یک شخص واحد – سلطنت مطلقه


      

b- Absolute power

       قدرت مطلقه                   

c-A state ruled by a monarch

کشور اداره شده توسط یک حاکم  

C- tetrarch = tetra + arch = a fourth + ruler

 فرمانروا + یک چهارم

a- A ruler of a fourth part, or of one of four parts, divisions, elements, etc.

(روم باستان) استاندار یک چهارم ولایت، بخش یا سرزمین – استاندار بخش های چهارگانه امپراطوری روم قدیم

                       

b- A subordinate ruler

 حاکم خرده پا – فرمانده جزء                  

 

۲- center, centr, centri, centro

Meaning: Center/center, centre, centrally

پیشوندی که به معنای «مرکز»، «مرکزی» و «به طور مرکزی» است.

این محتوا تنها برای کاربران دوره خودآموز ریشه شناسی زبان انگلیسی قابل مشاهده می باشد.

 

 

درباره ی علیرضا امیری

علیرضا امیری مدرس و مترجم زبان انگلیسی و نویسنده تریگر پی ان یو

همچنین ببینید

دوره خودآموز ریشه شناسی زبان انگلیسی درس ۱۰

Part Two ۱۱- dorm Meaning: Sleep تکواژی که به معنی «خواب» است. A- dormitive = …

نظرتان را بگذارید؟

avatar
  عضویت  
مطلع شدن از
error: متاسفیم.امکان این عمل وجود ندارد.