جدیدترین کتب
خانه 10 دوره های خودآموز 10 آموزش ریشه شناسی زبان انگلیسی 10 دوره خودآموز ریشه شناسی زبان انگلیسی درس ۴

دوره خودآموز ریشه شناسی زبان انگلیسی درس ۴

۱۱- dyn, dynam, dynamo

Meaning: Power, force

تکواژی که به معنی «قدرت» و «نیرو» است.

 A- dynameter/dynamometer = dyna + meter = power + measure

                                                                          اندازه گیری +    نیرو

a-Any instrument for measuring the amount of energy exerted by an animal, or expended by a motor in its work, or by the action of any mechanical force.

وسیله اندازه گیری میزان انرژی به کار گرفته یک حیوان یا انرژی مورد استفاده در یک کار و یا انجام هر گونه عمل مکانیکی؛ نیروسنج

 b- An instrument for measuring the magnifying power of a telescope.

دستگاه سنجش نیروی بزرگ سازی تلسکوپ – بزرگ نماسنج

B- dynamism = dynam + ism = power/force + ism

                                      ism +    قدرت/ نیرو

a- The mode of being of force or energy

حالت وجود داشتن نیرو یا انرژی – پویایی – تحرک – جنبندگی

b- Med. The theory of the origin of disease from change or alteration of vital force.

(پزشکی) نظریه ای مبنی بر اینکه ماهیت بیماری به تغییر نیروی حیات بازمی گردد.

۱۲- frica, frict

Meaning: Rub

تکواژی که به معنی «ساییدن» است.

این محتوا تنها برای کاربران دوره خودآموز ریشه شناسی زبان انگلیسی قابل مشاهده می باشد.

درباره ی علیرضا امیری

علیرضا امیری مدرس و مترجم زبان انگلیسی و نویسنده تریگر پی ان یو

همچنین ببینید

دوره خودآموز ریشه شناسی زبان انگلیسی درس ۱۰

Part Two ۱۱- dorm Meaning: Sleep تکواژی که به معنی «خواب» است. A- dormitive = …

نظرتان را بگذارید؟

avatar
  عضویت  
مطلع شدن از
error: متاسفیم.امکان این عمل وجود ندارد.