جدیدترین کتب
خانه 10 دوره های خودآموز 10 آموزش ریشه شناسی زبان انگلیسی 10 دوره خودآموز ریشه شناسی زبان انگلیسی درس ۳

دوره خودآموز ریشه شناسی زبان انگلیسی درس ۳

۱-meter,metr

 Meaning: Measure. A terminal element in names of instruments for measuring something.

پسوندی که به معنی «اندازه گیری» است و در انتهای واژه های مربوط به ابزار یا وسایل اندازه گیری به کار می رود.

 A- chronometer = chrono + meter = time + measure

                                 اندازه گیری +  زمان

وسیله ای برای اندازه گیری زمان              a- An instrument for measuring time

(موسیقی) مترونوم – میزانه شمار                                   b- (Mus.) A metronome

 B-barometer = baro + meter = atmospheric pressure + measure

            اندازه گیری +             فشار جوی

 a- An instrument for determining the pressure of the atmosphere and hence for assisting in judgment as to probable weather changes and for determining the height of an ascent.

دستگاهی برای اندازه گیری فشار جو، بررسی تغییرهای احتمالی آب و هوا و تعیین میزان افزایش ارتفاع

 C-symmetry = sym + metry = sym + measure

                                                                                                                  اندازه گیری +  sym

 a- Mutual relation of parts in respect of magnitude and position; relative measurement and arrangement of parts; proportion

رابطه متناظر اجزا بر اساس بزرگی و محل قرارگیری؛ اندازه گیری نسبی و تنظیم اجزا؛ تناسب؛ تقارن

b- Due or just proportion; harmony of parts with each other and with the whole; fitting, regular, or balanced arrangement and relation of parts or elements; the condition or quality of being well-proportioned or well-balanced

تناسب لازم – هماهنگی اجزا با یکدیگر و با کل جزء – تنظیم متعادل، متناسب و مناسب و رابطه اجزا یا مؤلفه ها – وضعیت و یا کیفیت تناسب و تعادل مناسب

NOTE: Do not confuse this root with another of similar spelling “-metr” meaning “mother”, as in “metropolis, metronym”

نکته: به خاطر بسپارید که میان تکواژ ذکر شده ی بالا و تکواژ “mert -” که دارای املای مشابه و به معنای «مادر» (مانند کلمات metronym, metropolis) است، تمایز قایل شوید.

۲- calor, calour

Meaning: Heat, warmth

تکواژی که به معنی «گرما» و «حرارت » است.

این محتوا تنها برای کاربران دوره خودآموز ریشه شناسی زبان انگلیسی قابل مشاهده می باشد.

 

درباره ی علیرضا امیری

علیرضا امیری مدرس و مترجم زبان انگلیسی و نویسنده تریگر پی ان یو

همچنین ببینید

دوره خودآموز ریشه شناسی زبان انگلیسی درس ۱۰

Part Two ۱۱- dorm Meaning: Sleep تکواژی که به معنی «خواب» است. A- dormitive = …

نظرتان را بگذارید؟

avatar
  عضویت  
مطلع شدن از
error: متاسفیم.امکان این عمل وجود ندارد.