جدیدترین کتب
خانه 10 دوره های خودآموز 10 آموزش ریشه شناسی زبان انگلیسی 10 دوره خودآموز ریشه شناسی زبان انگلیسی درس ۲

دوره خودآموز ریشه شناسی زبان انگلیسی درس ۲

 ۱۱- сасо

Meaning: Bad, evil, used freely in medical terminology to form names of bad states of bodily organs, most of which, however, are not English in form.

پیشوندی که به معنی «بد» و «شیطانی» است و بیشتر در ترکیب اسم ها و اصطلاح های پزشکی که انگلیسی نیستند، شرایط نامناسب ارگان های بدن را توصیف می کند.

 A- caco-demon (-daemon) = caco + demon = bad/evil + spirit

                                                                   روح   +  شیطانی/ بد

a- An evil spirit روح شیطانی – روح پلید                                                         

b- (Med.) Nightmare  (پزشکی) کابوس                                                          

 c- (astrol.) The (baleful) Twelfth House in a figure of the Heavens

(ستاره شناسی) خانه دوازدهم که به صورت آسمان و افلاک آسمانی به تصویر درآمده است – اسطرلاب (وسیله ای در نجوم)

 B- cacoepy = caco + epy = bad + pronounciation

                                          تلفظ          +   بد

تلفظ بد                                                                     a- Bad pronounciation

 C- cacography = caco + graphy = bad + writing

                                                     نوشتن    +   بد

 a- Bad writing, incorrect spelling, a bad system of spelling

بد نویسی – بد نوشتن – املای غلط – شیوه غلط املایی

۱۲- dendro, dendr

Meaning: Tree

پیشوندی که به معنی «درخت» است.

این محتوا تنها برای کاربران دوره خودآموز ریشه شناسی زبان انگلیسی قابل مشاهده می باشد.

 

 

درباره ی علیرضا امیری

علیرضا امیری مدرس و مترجم زبان انگلیسی و نویسنده تریگر پی ان یو

همچنین ببینید

دوره خودآموز ریشه شناسی زبان انگلیسی درس ۱۰

Part Two ۱۱- dorm Meaning: Sleep تکواژی که به معنی «خواب» است. A- dormitive = …

نظرتان را بگذارید؟

avatar
  عضویت  
مطلع شدن از
error: متاسفیم.امکان این عمل وجود ندارد.