جدیدترین کتب
خانه 10 دوره های خودآموز 10 آموزش گرامر زبان انگلیسی 10 دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۱۸

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۱۸

درس ۱۸ : احتمال و اطمینان Possibility & Certainty    

couldmightmay

الف- احتمال در زمان حال و آینده

۱- برای بیان احتمال در زمان حال و آینده از might, may (شاید) استفاده می شود. امروزه از نظر کاربرد تفاوتی بین این دو فعل وجود ندارد و می توان هر کدام را به کار برد.

I’m not sure where to go for my vacation but I may/ might go to Bermuda.      (= Perhaps I will go.)

مطمئن نیستم برای تعطیلات کجا می خواهم بروم اما شاید بروم برمودا.

Bob is not doing well at school. He may/ might fail his exams. (Perhaps he will fail.)

باب در مدرسه پیشرفت خوبی ندارد. ممکن است در امتحاناتش مردود شود.

“Whose is this wallet”? “I don’t know. It may/might be John’s.”

“این کیف پول مال کیست؟” “نمیدانم. شاید مال جان باشد.”

۲- در شکل منفی از may not و might not استفاده می شود

I’m not feeling well. I may not might not go to work tomorrow

حالم خوب نیست. شاید فردا سرکار نروم.

۳- برای بیان احتمال در حال و آینده از could نیز استفاده می شود. could بیانگر احتمال ضعیف است.

Your story could be true but I don’t believe it.

شاید داستان تو راست باشد اما من آن را باور نمی کنم.

این محتوا تنها برای کاربران دوره خودآموز گرامر زبان انگلیسی قابل مشاهده می باشد.

درباره ی علیرضا امیری

علیرضا امیری مدرس و مترجم زبان انگلیسی و نویسنده تریگر پی ان یو

همچنین ببینید

دوره خودآموز آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی درس ۳۷

درس ۳۷ : شناسه ها Determiners every each neither either none both no half most …

نظرتان را بگذارید؟

avatar
  عضویت  
مطلع شدن از
error: متاسفیم.امکان این عمل وجود ندارد.