تبلیغات - تریگر پی ان یو -کتابخانه تخصصی دیجیتال زبان
آموزش تخصصی و محتواهای کمک آموزشی و مشاوره رایگان در کانال های تخصصی اطلاعات بیشتر
تبلیغات

پذیرش تبلیغات در سایت و نمایش آنها به مدت ۱ ماه و یا بیشتر

لطفا کد تبلیغات خود را برای ما بفرستید.

شما میتوانید نمونه تبلیغات را در پایین پست ها و برگه ها و قسمت سمت چپ مشاهده فرمایید.

تبلیغات شما در تمامی سایت های ما نمایش داده خواهد شد.

پرداخت هزینه تبلیغات

screenshot_Fri_Oct_30_10.35.20

پلان A نمایش در سمت چپ سایت

 

 

screenshot_Fri_Oct_30_10.36.03

پلان B نمایش همیشگی در انتهای صفحه اصلی سایت

screenshot_Fri_Oct_30_10.37.56

پلان C نمایش در انتهای نوشته ها و برگه ها

screenshot_Fri_Oct_30_10.38.34

پلانD نمایش در تمامی صفحات و انتهای تمامی نوشته ها

screenshot_Fri_Oct_30_10.49.20

پلان E نمایش پنجره پاپ آپ در هنگام بارگزاری سایت

screenshot_Fri_Oct_30_10.54.31

پلان F نمایش در انتهای سمت راست سایت پلان G نمایش در انتهای سمت چپ سایت