جدیدترین کتب
خانه 10 آموزش زبان 10 504 10 آموزش واژگان ۵۰۴- لغت شماره ۵

آموزش واژگان ۵۰۴- لغت شماره ۵

📚 ۵۰۴ Words – Lesson 1

✅ oath/əʊθ $ oʊθ/ (n.)  اُوث

🌟 oaths (-ðz, -θs)

👉 A promise that something is true; a curse.

🔷 Syn: promise, vow, curse, swear-word

🔶 Ant: break, silence

👈 سوگند، قسم، فحش، دشنام، ناسزا، بد و بیراه، نفرین

⚜ Spotlight:

▫نکته‌ای که برای  واژه oath وجود دارد اینکه اگر بخواهیم آن را به معنای سوگند و قسم استفاده کنیم، همراه با آن فعل take می‌آوریم.

🔹take an oath

▫و اگر به معنای دشنام باشد فعل let out همراه آن میاد.

🔹let out an oath

✍🏻 Idioms and Phrasal Verbs

🔹take the oath

🔸سوگند یاد کردن، سوگند خوردن که حقیقت را بگوید

🔹on/under oath

🔸سوگند خورده، به قید سوگند

📝 Examples:

✳ The president will take the oath of office tomorrow.

✳ فردا رئیس جمهور سوگند ریاست جمهوری می‌خورد.

✳ In court the witness took an oath that he would tell the whole truth.

✳ شاهد در دادگاه سوگند خورد که تمام حقایق را بگوید.

✳ When Terry discovered that he had been abandoned, he let out an angry oath.

✳ وقتی “تری” فهمید که رهایش کردند، با عصبانیت فحش و ناسزا داد.

✳ I took a solemn oath never to eat vegetables again.

✳ من سوگند جدی خوردم که هرگز دوباره سبزیجات نخورم.

✳ Although he took an oath on the Bible, Sal lied to the jury.

✳ “سل” علیرغم اینکه به کتاب مقدس انجیل قسم خورد به هیئت منصفه دروغ گفت.

✳ I had to swear an oath of allegiance before I was able to join the secret society.

✳ قبل از اینکه بتوانم به جامعه مخفی ملحق شوم، من باید یک سوگند وفاداری بخورم.

✳ He slammed the door with a muttered oath.

✳ او در را با یک فحش زیرلبی بهم کوبید.

درباره ی علیرضا امیری

علیرضا امیری مدرس و مترجم زبان انگلیسی و نویسنده تریگر پی ان یو

همچنین ببینید

جزوه آموزش ۵۰۴ واژه بصورت تصویری

   

نظرتان را بگذارید؟

avatar
  عضویت  
مطلع شدن از
error: متاسفیم.امکان این عمل وجود ندارد.