جدیدترین کتب
خانه 10 آموزش زبان 10 504 10 آموزش واژگان ۵۰۴- لغت شماره ۱۴

آموزش واژگان ۵۰۴- لغت شماره ۱۴

۵۰۴ Words – Lesson 2

conceal /’kənˈsil/ (v.) کانسیل

 concealed /-d/ concealing /-ɪŋ/ concealment /-mənt/ conceals /-z/ concealable /-əbəl/

 Syn: cover- Hide

 Ant: uncover, unwrap, disregard, reveal

 پنهان کردن، مخفی کردن

 Examples:

 Tris could not conceal his love for Gloria.

 «تریس» نتوانست عشقش به «گلوریا» را پنهان کند.

 Count Dracula concealed the corpse in his castle.

 «کنت دراکولا» جنازه را در قلعه‌اش پنهان کرد.

 The money was so cleverly concealed that we were forced to abandon our search for it.

 پول‌ها آنقدر ماهرانه پنهان شده بود که مجبور شدیم از جستجو برای آن دست بکشیم.

 David could not conceal his love for Gloria.

 “دیوید” نتوانست عشقش به “گلوریا” را پنهان کند.

 I concealed my snickers so no one would eat them.

 من شکلاتم را پنهان کردم بنابراین کسی نمی‌خواهد آنها را بخورد.

 After finding out that he had heart failure, he tried to conceal it by killing himself.

 بعد از فهمیدن اینکه او مشکل قلبی دارد، او تلاش کرد با کشتن خودش آن را پنهان کند.

درباره ی علیرضا امیری

علیرضا امیری
چنانچه شما در مورد وجود حق کپی یا copyright برای هریک از منابع موجود در تریگر پی ان یو اطلاعی در دست دارید، لطفاً آن را با ما در میان بگذارید تا نسبت به حذف لینک کتاب یا جزوه موردنظر از تریگر پی ان یو تصمیم بگیریم.

نظرتان را بگذارید؟

اولین کسی باشید که پیام می گذارد.

avatar
  عضویت  
مطلع شدن از