جدیدترین کتب
خانه 10 آموزش زبان 10 504 10 آموزش واژگان ۵۰۴- لغت شماره ۱۵

آموزش واژگان ۵۰۴- لغت شماره ۱۵

۵۰۴ Words – Lesson 2

 dismal /’dɪzməl/ (adj.) دِزملِ

 dismally /-i/ dismalness /-nəs, nɪs/

 Dark and depressing.

 Syn: cheerless, sorrowful

 Ant: bright, cheerful, favorable

 (هوا) تاریک و دلگیر، گرفته، اندوهگین، غمگین، تیر و تاره

Examples:

️ When the weather is so dismal, I sometimes stay in bed all day.

️ زمانی که هوا خیلی گرفته است، گاه تمام روز را در رختخواب می‌مانم.

️ I am unaccustomed to this dismal climate.

به این آب و هوای گرفته عادت ندارم.

️ As the dismal reports of the election came in, the senator’s friends tactfully made no mention of them.

هنگامی که گزارش‌های مأیوس‌کننده انتخابات رسید، دوستان سناتور مدبرانه به آن اشاره نکردند.

️ The weather is absolutely dismal today.

️ امروز هوا کاملا ملالت انگیز است.

️ The forecast was dismal because there was a tropical storm in the Gulf.

️ پیش بینی ملالت انگیز بود زیرا یک طوفان گرمسیری در خلیج فارس وجود دارد.

️ The chances of my winning the election were so dismal that I decide to quit before the votes were counted.

️ شانس من برای برنده شدن در انتخابات آنقدر کم بود که قبل از اینکه رای‌ها شمرده شوند، تصمیم به ترک آن گرفتم.

درباره ی علیرضا امیری

علیرضا امیری مدرس و مترجم زبان انگلیسی و نویسنده تریگر پی ان یو

همچنین ببینید

جزوه آموزش ۵۰۴ واژه بصورت تصویری

   

نظرتان را بگذارید؟

avatar
  عضویت  
مطلع شدن از