جدیدترین کتب
خانه 10 آموزش زبان 10 504 10 آموزش واژگان ۵۰۴- لغت شماره ۱۳

آموزش واژگان ۵۰۴- لغت شماره ۱۳

 

 ۵۰۴ Words – Lesson 2

  corpse /’kɔrps/ (n.) کُرپس

 A dead body, usually of a person.                                                                                  

 Syn: cadaver

جسد (معمولاً موبوط به شخص)، جنازه، یک بدن مرده، نعش

Examples:  

 

️ When given all the data on the corpse, Columbo was able to solve the murder.

زمانی که تمام اطلاعات مربوط به جسد به «کلومبو» داده شد، توانست جنایت را کشف کند.

️ The corpse was laid to rest in the vacant coffin.

جنازه در تابوت خالی قرار داده شد.

️ An oath of revenge was sworn over the corpse by his relatives.

خویشاوندان بالای سر مرده سوگند یاد کردند انتقام او را بگیرند..

️ As the closet was opened, the corpse fell out, frightening the janitor.

وقتی در کمد باز شد، جسد بیرون افتاد و مستخدم را ترساند.

درباره ی علیرضا امیری

علیرضا امیری مدرس و مترجم زبان انگلیسی و نویسنده تریگر پی ان یو

همچنین ببینید

آموزش زبان انگلیسی با فیلم و سریال دوزبانه شماره ۲

نظرتان را بگذارید؟

avatar
  عضویت  
مطلع شدن از