کانال های اختصاصی آموزش زبان انگلیسی

 

پربارترین کانال آموزش زبان انگلیسی شامل:

 

 

  • فیلم های آموزشی ( مدرسان نیتیو بریتیش و آمریکن )

 

۱: آموزش تافل

۲: آموزش آیلتس

۳: آموزش گرامر

۴: آموزش نگارش

۵: آموزش واژگان

۶: آموزش اصطلاحات

 

 

  • فیلم های آموزشی ( مدرسان فارسی زبان )

 

۱: آموزش تافل

۲: آموزش آیلتس

۳: آموزش گرامر

۴: آموزش نگارش

۵: آموزش واژگان

۶: آموزش اصطلاحات

 

 

  • متون آموزشی دربردارنده مهارت های اصلی زبان انگلیسی

 

۱: گفتار Speaking

۲: نوشتار Writing

۳: شنیدار Listening

۴: درک مطلب Reading

 

 

  • آموزش زبان انگلیسی از طریق ( اولین منبع درخواستی جهت شروع کانال )

 

۱: فیلم های سینمای

۲: انیمیشن

۳: سریال ها

۴: ترانه و موسیقی

۵: اخبار

 

  • آموزش ترجمه

 

۱: فنون ترجمه

۲: نکات ترجمه

۳: کارگاه های ترجمه

 

 

  • آموزش زبان عامیانه

 

۱: مکالمات عامیانه

۲: اصطلاحات عامیانه

۳: تلفظ عامیانه