کانال های اختصاصی آموزش زبان انگلیسی - تریگر پی ان یو -کتابخانه تخصصی دیجیتال زبان
آموزش تخصصی و محتواهای کمک آموزشی و مشاوره رایگان در کانال های تخصصی اطلاعات بیشتر
کانال های اختصاصی آموزش زبان انگلیسی

پربارترین کانال آموزش زبان انگلیسی شامل:

  • فیلم های آموزشی ( مدرسان نیتیو بریتیش و آمریکن )

۱: آموزش تافل

۲: آموزش آیلتس

۳: آموزش گرامر

۴: آموزش نگارش

۵: آموزش واژگان

۶: آموزش اصطلاحات

  • فیلم های آموزشی ( مدرسان فارسی زبان )

۱: آموزش تافل

۲: آموزش آیلتس

۳: آموزش گرامر

۴: آموزش نگارش

۵: آموزش واژگان

۶: آموزش اصطلاحات

  • متون آموزشی دربردارنده مهارت های اصلی زبان انگلیسی

۱: گفتار Speaking

۲: نوشتار Writing

۳: شنیدار Listening

۴: درک مطلب Reading

  • آموزش زبان انگلیسی از طریق ( اولین منبع درخواستی جهت شروع کانال )

۱: فیلم های سینمای

۲: انیمیشن

۳: سریال ها

۴: ترانه و موسیقی

۵: اخبار

  • آموزش ترجمه

۱: فنون ترجمه

۲: نکات ترجمه

۳: کارگاه های ترجمه

  • آموزش زبان عامیانه

۱: مکالمات عامیانه

۲: اصطلاحات عامیانه

۳: تلفظ عامیانه

 

ردیفعنوان دوره آموزشیتوضیحات
۱

 

 

 

 

دوره آموزش عبارات پرکاربرد روزانه

 

 

 

 

 

تعاریف کوتاه به همراه تصاویر مفرح برای هر اصطلاح

نمونه جملات کاربرذی به همراه اصطلاح

مکالمات کوتاه و دربردارنده اصطلاح

تمارین جهت تثبیت اصطلاح

( در ۴ سطح )