جدیدترین کتب
خانه 10 راهنمای تایپ

راهنمای تایپ

http://www.telecomnews.ir/sitepics/newspics/1429058771typing.jpg

 

فرمت استاندارد محاسبه صفحات تایپ

 

قابل توجه کلیه کاربران

فرمت استاندارد در تایپ متون جهت تعیین تعداد صفحات به شرح زیر می باشد:

در متون فارسی :

فونت

اندازه فونت

فاصله خطوط

اندازه کاغذ

حاشیه صفحه

Times New Roman

۱۴

۱٫۵

A4

۲٫۵ سانت از هر طرف یا حالت نرمال ورد

در متون انگلیسی:

فونت

اندازه فونت

فاصله خطوط

اندازه کاغذ

حاشیه صفحه

Times New Roman

۱۴

۱٫۵

A4

۲٫۵ سانت از هر طرف یا حالت نرمال ورد

  • هر صفحه استاندارد تایپ فارسی ۲۵۰ کلمه در نظر گرفته می شود که حدود ۱۸ خط با فونت ۱۴ یا ۲۰ خط با فونت ۱۶ می باشد.
  • در صورتی که تایپ فارسی می بایست از روی پی دی افی که  تایپ شده می باشد انجام شود، هیچ گونه افزایش هزینه ایی ندارد.
  • هزینه ایی که در پیش فاکتورتان لحاظ می شود، معتبر می باشد و این لیست قیمت تایپ فارسی حدودی می باشند.
  • شما در سفارشات تایپ، حدودا ۵۰ درصد از هزینه کل را دریافت نمایید و الباقی بعد از ارسال واریز می گردد.

لیست هزینه تایپ فارسی (برای یک صفحه استاندارد)

 

 تعداد صفحات استاندارد

 زبان تایپ

 زمان تحویل عادی

 تخفیف

 هزینه تایپ برای هر صفحه استاناندارد

۱ تا ۱۰ صفحه

تا ۲۵۰۰ کلمه

 فارسی

  ۱ روزه

 ۰ درصد

 ۵۶۰ تومان

  ۱۱ تا ۲۰ صفحه

۲۵۰۱ تا ۵۰۰۰ کلمه

 فارسی

 ۲ روزه 

 ۰ درصد

 ۵۵۵ تومان

 ۲۱ تا ۴۰ صفحه

۵۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰ کلمه

 فارسی

۳ روزه

 ۳ درصد

۵۵۰ تومان

 ۴۱ تا ۶۰ صفحه

۱۰۰۰۱ تا ۱۵۰۰۰ کلمه

 فارسی

 ۴ روزه

 ۳ درصد

 ۵۴۵ تومان

 ۶۱ تا ۸۰ صفحه

۱۵۰۰۱ تا ۲۰۰۰۰ کلمه

 فارسی

 ۵ روزه

 ۷ درصد

 ۵۴۰ تومان

 ۸۱ تا ۱۲۰ صفحه

۲۰۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰ کلمه

 فارسی

۶ روزه

 ۱۱ درصد

 ۵۳۵ تومان

 ۱۲۱ تا ۲۰۰ صفحه

۳۰۰۰۱ تا ۵۰۰۰۰ کلمه

 فارسی

 ۷ روزه

 ۱۵ درصد

 ۵۳۰ تومان

در مورد فایل های دستنویس مبلغ ۱۰۰ تومان اضافه می شود.

دوره آموزشی ترجمه و مترجم

نظرتان را بگذارید؟

اولین کسی باشید که پیام می گذارد.

مطلع شدن از
avatar
wpDiscuz