مینی دیکشنری لغات سیاسی،اقتصادی،حقوقی و ... با ترجمه فارسی - تریگر پی ان یو -کتابخانه تخصصی دیجیتال زبان