جدیدترین کتب
خانه 10 جزوات مترجمی زبان

جزوات مترجمی زبان

مجموعه جزوات تخصصی رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور و زبان تخصصی دیگر رشته ها

%۲۰%۲۰%۲۰%۲۰۱%۲۰%۲۰۲

%۲۰%۲۰%۲۰%۲۰۱

%۲۰%۲۰%۲۰%۲۰۲

%۲۰%۲۰%۲۰۲

%۲۵۲۰%۲۵۲۰%۲۵۲۰۱_۰۰۳

%۲۵۲۰%۲۵۲۰%۲۵۲۰۲_۰۰۲

 

لیست جزوات :

۱ آزمون سازی زبان دکترجعفری گهر
۲ آواشناسی انگلیسی دکتراحمد خانی
۳ اصول و روش تحقیق ۱ دکترایروانی
۴ اصول و روش تحقیق ۱ عباسی بنایی
۵ اصول و روش تحقیق ۱ دکتر وحدانی
۶ اصول و روش تحقیق ۲ دکترایروانی
۷ اصول روش ترجمه علی محمدی
۸ اصول روش ترجمه عباسی بنایی
۹ اصول و مبانی ترجمه دکتراحمد خانی
۱۰ اصول و مبانی ترجمه عباسی بنایی
۱۱ بررسی مقابله‌ای ساخت جمله فارسی و انگلیسی دکتراحمد خانی
۱۲ بررسی مقابله‌ای ساخت جمله فارسی و انگلیسی روشن
۱۳ بیان شفاهی داستان۱ علی محمدی
۱۴ بیان شفاهی داستان۲ علی محمدی
۱۵ ترجمه شفاهی۱ علی محمدی
۱۶ ترجمه شفاهی ۲ علی محمدی
۱۷ خواندن و درک مفاهیم۱ منجمی
۱۸ دستور نگارش۱ دکترهمتی
۱۹ دستور نگارش۲ روشن
۲۰ درآمدی بر ادبیات انگلیسی قیاسی
۲۱ روش تدریس زبان خارجی۱ دکترایروانی
۲۲ روش تدریس زبان خارجی۱ عباسی بنایی
۲۳ زبان تخصصی۱ ثمر بخش تهرانی
۲۴ زبان تخصصی۱ منجمی
۲۵ زبان تخصصی۲ ثمر بخش تهرانی
۲۶ زبان تخصصی۲ منجمی
۲۷ زبان تخصصی۴ ثمر بخش تهرانی
۲۸ زبان تخصصی (مطالعه متون اجتماعی۱) خلیلی
۲۹ زبان تخصصی (مطالعه متون اجتماعی۲) خلیلی
۳۰ زبان تخصصی دکترجعفری گهر
۳۱ زبان خارجی خلیلی
۳۲ زبان خارجی دکتر ناظم /بحرینی
۳۳ زبان خارجی علی محمدی
۳۴ زبان خارجی تخصصی۱ خلیلی
۳۵ زبان خارجی تخصصی۱ سمایی
۳۶ زبان خارجی تخصصی۱ منجی
۳۷ زبان خارجی تخصصی۲ خلیلی
۳۸ زبان خارجی تخصصی۲ سمایی
۳۹ ساخت زبان فارسی روشن
۴۰ کلیات زبان شناسی۱ دکترایروانی
۴۱ کلیات زبان شناسی۲ روشن
۴۲ کلیات زبان شناسی۲ دکتر احمد خانی
۴۳ متون جغرافیای انسانی به زبان خارجی۱ دکترجعفری گهر
۴۴ متون جغرافیای انسانی به زبان خارجی۲ دکترجعفری گهر
۴۵ متون روانشناسی به زبان خارجی دکترجعفری گهر
۴۶ متون زبان خارجی سمایی
۴۷ متون زبان خارجی در برنامه‌ریزی آموزشی منجمی
۴۸ مقاله نویسی دکتراحمد خانی
۴۹ مقاله نویسی دکتر همتی
۵۰ نامه نگاری انگلیسی دکتر همتی
۵۱ نگارش پیشرفته دکتر همتی
۵۲ نگارش فارسی

 

triggerpnu.ir

 

قسمت ۱:

 

 

قسمت دوم:

 

 

 

 

 

قسمت سوم:

 

 

 

قسمت چهارم:

 

 

 

 

 

دوره آموزشی ترجمه و مترجم

نظرتان را بگذارید؟

1 نظر روشن "جزوات مترجمی زبان"

مطلع شدن از
avatar
مرتب کردن براساس:   جدیدترین | قدیمی ترین | بیشترین رای داده شده
azar ramin
Member
azar ramin

سلام من اشتراک ۱۵۰۰۰ تومانی خریدم ولی استفاده از این اشتراک را بلد نیستم. لطفااز طریق ایمیلم راهنمایی بفرمایید. با تشکر

wpDiscuz